سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 


می شود طومارعشقی اینچنین از سر نوشت؟

می شود پروانه و پرواز را بی پر نوشت؟در وجود همسر شیرخدا ، عشق خداست

می شود هر نام این پروانه را با زر نوشتگرشود تکرار، روزی ماجرای عشق او

می شود توصیف عشق پاک را ازبر نوشتمی نویسم مادرم زیباترین ،تنهاترین...

می شود تعریفهایش را مگر بی تر نوشتدفترم می سوزد از بس من نوشتم مادرم

می شود روی پرپروانه ها مادر نوشت؟اولش نام خدا،مادر،پدر،بعدش همه

می شود هر نام را جز نام او آخر نوشتبهترین ِ نامها را فاطمه نامیده اند

می شود این نام را برتاج انگشتر نوشتمردمان کاتب،درختان هم قلم،دریا دوات

می شود یک ذره از توصیف این گوهر نوشت؟سومین روز جمادالثانیه پرواز کرد

می شود جای شهادت را میان در نوشت


[ دوشنبه 98/10/30 ] [ 2:26 عصر ] [ نرگس الهی ] [ نظر ]
دوستان


بازدیدهای وب
امروز: 43
دیروز: 77
تاکنون: 382401
تعداد یادداشت ها: 131
موسیقی وب